Poznaj nasze kierunki studiów

Dr Agnieszka Heba wśród 11 certyfikowanych e-metodyków z polskich uczelni.

Data utworzenia: 26 lutego 2019r.

Dr Agnieszka Heba wśród 11 certyfikowanych e-metodyków z polskich uczelni.

Dr Agnieszka Heba znalazła się w gronie najlepszych 11 specjalistów z polskich uczelni w zakresie e-learningu i ICT, uzyskując certyfikat e-metodyka. Uroczysta gala wręczenia odbyła się podczas I Ogólnopolskiego Seminarium Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pod patronatem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, które było poświęcone następującym zagadnieniom: E-learning i kryteria awansu na stanowisko Prof. Uczelni wobec nowej Ustawy, Rozporządzenia MNiSW z dn. 27.09.18r. w sprawie studiów w praktyce.

Pani Doktor jest nowym pracownikiem Instytutu Informatyki. Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki Ostrawskiego Uniwersytetu w Ostrawie, gdzie na kierunku Informační a komunikačni technologie ve vzdělávání (Informacyjne i Komunikacyjne Technologie w Edukacji) zrealizowała pracę doktorską w języku czeskim na temat: Rozvoj matematických kompetencí s využitím e-learningu (Rozwój matematycznych kompetencji z użyciem elearningu). Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym, a także podyplomowe studia Pedagogiczne oraz podyplomowe studia: Technologia Informacyjna i Informatyka w Szkole. Były wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, w której pełniła funkcję administratora Platformy Zdalnego Nauczania WSZOP. Współautorka wniosku pozytywnie ocenionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadanie uprawnień Uniwersytetowi Śląskiemu, Wydziałowi Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku „e-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo”.

Współautorka wniosku w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt dotyczący opracowania i wdrożenia programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską – Kompetentny Nauczyciel Matematyki dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego, Szkoły Nauk Ścisłych. Trenerka szkoleń z zakresu: pakietu Microsoft Office, e-learningu i ICT, programowania i robotyki w edukacji. Uczestnik międzynarodowych konferencji z referatami z zakresu e-learningu i ICT w Republice Czeskiej w Brnie (Distance Learning, Simulation and Communication 2009), Rožnovĕ (Information and Communication Technology in Education 2010, 2014) oraz Cieszynie (Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning – corocznie) i Warszawie (Uniwersytet Wirtualny: VU’2011). Autorka licznych publikacji w języku polskim, angielskim i innych.

Za swoje dokonania dydaktyczne otrzymywała nagrody m.in. Prezydenta Miasta Katowic Piotra Uszoka.

Prywatnie, podróże i góry to jej wielka pasja, jest członkiem Klubu Zdobywców Korony Gór Polski.

Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego SEA: https://sea.edu.pl/ https://moodle.sea.edu.pl/.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.