Poznaj nasze kierunki studiów

Dr Katarzyna Kruczek uczestniczką XI Konferencji Kontroli Zarządczej

Data utworzenia: 29 czerwca 2021r.

Dr Katarzyna Kruczek uczestniczką XI Konferencji Kontroli Zarządczej

W dniach 15 – 16 czerwca 2021 roku, odbyła się  XI Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej, w której uczestniczyła dr Katarzyna Kruczek, pracownik Małopolskiej Uczelni Państwowej, adiunkt w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego.

Organizatorem konferencji był Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, który od 23 lat zajmuje się kształceniem i rozwojem zawodowym audytorów i kontrolerów, którzy oceniają systemy kontroli wewnętrznej. PIKW również bardzo aktywnie włącza się w proces promowania i wdrażania standardów kontroli zarządczej, czego przejawem jest organizowana raz w roku konferencja, celem której jest poddawanie publicznej dyskusji zebranych doświadczeń w zakresie wdrażania systemu kontroli zarządczej w administracji publicznej.

Konferencję otworzyli Ireneusz Jabłoński i Piotr Grzybowski, członkowie Zarządu PIKW, Rafał Krzemień Prezes PKiN, Przewodniczący Rady Programowej PIKW oraz Tomasz Szmel, Dyrektor Centrum ds. Doskonalenia i Ksztalcenia Ustawicznego WSM w Warszawie.

Konferencja była podzielona na panele, a wśród prelegentów znaleźli się między innymi przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Zdrowia.

Wśród licznych tematów i obszarów, dominowały te związane z zarządzania ryzykiem, audytem, ochroną danych osobowych, compliance, czy wykrywaniem nadużyć.

Z powodu pandemii Covid-19 wydarzenie odbyło się w formie on-line.