Poznaj nasze kierunki studiów

Dr Mateusz Warchał panelistą Konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

Data utworzenia: 15 czerwca 2018r.

Dr Mateusz Warchał panelistą Konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego
 
Dr Mateusz Warchał z Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego  PWSZ im.rtm.W. Pileckiego w Oświęcimiu wziął udział w konferencji zorganizowanej w dniu 12 czerwca przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości. Wydarzenie zorganizowane pod hasłem: Pracownik sektora finansowego 4.0. Człowiek, czy maszyna? zgromadziło wybitnych przedstawicieli środowisk biznesowych, akademickich oraz partnerów społecznych.
W towarzyszącym konferencji panelu: Pracodawca marzeń,  nasz wykładowca przedstawił wyniki badań własnych dotyczących zagrożeń psychospołecznych pracowników zatrudnionych w sektorze finansowym, a także  zarekomendował rozwiązania legislacyjne związane z prewencją i ograniczeniem czynników stresogennych.
Warto przypomnieć, że stres związany z pracą jest obecnie jednym z głównych czynników zagrażających dobrostanowi pracownika według raportów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.