Poznaj nasze kierunki studiów

Dr Mateusz Warchał uczestnikiem spotkania z Prezydentem RP Panem Andrzejem Dudą

Data utworzenia: 7 stycznia 2021r.

Dr Mateusz Warchał uczestnikiem spotkania z Prezydentem RP Panem Andrzejem Dudą

Dr Mateusz Warchał – adiunkt w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego naszej Uczelni uczestniczył w dniu 5 stycznia br. w wideokonferencji z Panem Prezydentem Andrzejem Dudą oraz Panem Ministrem Pawłem Szrotem – Szefem Gabinetu Prezydenta. Spotkanie poświęcone było sytuacji handlu i sektora finansowego w Polsce.

Informacje na temat spotkania dostępne są na stronie Kancelarii Prezydenta:  https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2048,wideokonferencja-z-udzialem-prezydenta-rp-ze-zwiazkowcami-reprezentujacymi-duze-sieci-handlowe.html

Przypomnijmy, że dr Mateusz Warchał jest autorem obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele będącego największym projektem obywatelskim w historii Polski, pod którym podpis złożyło ponad 500 tysięcy Polaków, autorem licznych inicjatyw legislacyjnych, prac w komisjach sejmowych, opracowań badawczych i naukowych dotyczących sektora handlu oraz sektora finansowego.

W grudniu 2020 roku ukazała się kolejna publikacja naszego wykładowcy poświęcona psychospołecznym warunkom pracy w sektorze handlu, z uwzględnieniem wpływu epidemii COVID-19. To kolejna afiliowana przez Małopolską Uczelnię Państwową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu publikacja wydana przez dr Matusza Warchała przy współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta założoną w 1925 r., która swoją nazwę zawdzięcza pierwszemu demokratycznie wybranemu prezydentowi Niemiec, Friedrichowi Ebertowi.