Poznaj nasze kierunki studiów

Dr Sonia Grychtoł, prof. MUP ponownie wybrana rektorem Małopolskiej Uczelni Państwowej!

Data utworzenia: 7 marca 2024r.

Dr Sonia Grychtoł, prof. MUP ponownie wybrana rektorem Małopolskiej Uczelni Państwowej!

W dniu 7 marca 2024 r. Kolegium Elektorów Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu podczas spotkania wyborczego, wybrało nowego Rektora Uczelni na kadencję 2024 – 2028.

Stanowisko od 1 września 2024 r. ponownie obejmie dr Sonia Grychtoł, prof. MUP, która od 2020 roku pełni w Uczelni funkcję Rektora.

JM Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej dr Sonia Grychtoł, prof. MUP jest absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny) gdzie uzyskała stopień doktora nauk o zdrowiu. Jest także specjalistką Medycyny Społecznej oraz dyplomowanym Tutorem.

Pani Profesor z oświęcimską Uczelnią związana jest od 2014 r., gdzie od 2015 do 2016 r. pełniła funkcje Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa. Natomiast w latach od 2016 do 2020 objęła funkcję Prorektora ds. Studentów.

Od 2020 r. pełni funkcję Rektora oświęcimskiej Uczelni, a także zasiada w Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Dr Sonia Grychtoł, prof. MUP posiada bogate doświadczenie zawodowe pracownika naukowo-dydaktycznego. W działalności naukowo-badawczej koncentruje się m.in. na społecznych i psychologicznych aspektach zachowań zdrowotnych człowieka, adaptacją człowieka w chorobie przewlekłej oraz nowych wyzwaniach zdrowotnych dla zdrowia publicznego, a także współczesnych problemach społeczno-psychologicznych zawodów medycznych. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie zarządzania zespołem i organizacją uzyskanym również poza szkolnictwem wyższym.

W swoim programie wyborczym podkreślała jak ważne jest rozwijanie nowoczesnych metod nauczania oraz znaczenie integracji nauki z praktyką. Uważa że uczelnia jest integralną częścią społeczności lokalnej, która nie powinna działać jedynie jako ośrodek edukacji i źródło wiedzy, ale również jako miejsce szeroko pojętej kreatywności i rozwoju.

Naszej Pani Rektor składamy serdeczne gratulacje. Życzymy odwagi, siły, determinacji na kolejne lata pełnienia tej zaszczytnej funkcji, a także samych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

 

 

Pani Rektor pozuje do zdjęcia Pani Rektor pozuje do zdjęcia na tle ścianki, trzymając bukiet kwiatów w rękach Pani Rektor pozuje do zdjęcia na tle ścianki Uczelni z kwiatami w ręku i z pracownikami Uczelni