Poznaj nasze kierunki studiów

Dr Teofil Moskal uczestnikiem szkolenia w Dyneburgu w ramach programu Erasmus+

Data utworzenia: 3 września 2021r.

Uniwersytet w Dyneburgu

W ramach programu Erasmus+ dr Teofil Moskal, pracownik Instytutu Informatyki Małopolskiej Uczelni Państwowej, wziął udział w szkoleniu z zakresu interkulturalnej komunikacji (intercultural communication – ICC), przeprowadzonym przez firmę LatInsoft. Szkolenie odbyło się dniach 2-6 sierpnia 2021 r. w Dyneburgu, które jest drugim co do wielkości miastem łotewskim.

Dr Moskal korzystając z okazji, złożył wizytę w Biurze Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu w Dyneburgu, gdzie podczas rozmowy z osobą odpowiedzialną za wymianę z zagranicą, prowadził rozmowy nad możliwością nawiązania współpracy łotewskiego Uniwersytetu  z MUP Oświęcim.


Jak mówi nasz wykładowca:  „Zdobytą wiedzę na szkoleniu w ramach programu Erasmus+ pragnę wykorzystać podczas zajęć ze studentami z różnych kierunków studiów i na różnych poziomach,  a także w komunikacji ze studentami zagranicznymi, podejmującymi studia w oświęcimskiej Alma Mater.”