Poznaj nasze kierunki studiów

Dr Tomasz Iwański uczestnikiem V Międzynarodowej Holistycznej Konferencji Pielęgniarskiej w Helsinkach

Data utworzenia: 24 czerwca 2019r.

Dr Tomasz Iwański uczestnikiem V Międzynarodowej Holistycznej Konferencji Pielęgniarskiej w Helsinkach
W dniach 10 – 11 czerwca 2019 roku odbyła się w Helsinkach V Międzynarodowa Holistyczna Konferencja Pielęgniarska (5th World Holistic Nursing Conference). Naszą Uczelnię reprezentował dr Tomasz Iwański z Instytutu Nauk o Zdrowiu, który wygłosił wykład dotyczący udziału pielęgniarek w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Rokrocznie organizowana konferencja jest okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy liderami profesji, prezentacji wyników badań w obrębie pielęgniarstwa, ustalania strategii rozwojowych. Podczas tegorocznej konferencji mogliśmy się dowiedzieć  między innymi o innowacyjnych metodach kontroli bólu, wykorzystujących naskórne elektrody mierzące natężenie bólu w określonych rejonach mózgu. Zaprezentowano również specyfikę ewakuacji w katastrofach naturalnych, istotę opieki nad pacjentem w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na terenach objętych działaniami wojennymi, a także scharakteryzowano organizację pracy pielęgniarek w USA.
Jak widzimy na zdjęciach dra Tomasza Iwańskiego Finlandia to surowy, ale bardzo naturalny i przede wszystkim zielony kraj. Estetyka architektury oraz ciepłe i serdeczne kontakty z mieszkańcami „tysiąca wysp” odczuwa się od pierwszej chwili wizyty w tym kraju, jak zauważa dr T. Iwański.
Liczymy na kolejne relacje i wpisanie na stałe w kalendarium międzynarodowych konferencji pielęgniarskich uczestnictwa przedstawicieli Naszej Uczelni.