Poznaj nasze kierunki studiów

Drugi dzień Międzynarodowego Kongresu Współczesnej Edukacji

Data utworzenia: 6 lipca 2018r.

Drugi dzień Międzynarodowego Kongresu Współczesnej Edukacji

W dniu dzisiejszym (6 lipca 2018 r.) uczestnicy III Międzynarodowego Kongresu Współczesnej Edukacji mieli możliwość  zwiedzania wystawy przygotowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

100 lat temu wraz z odzyskaniem niepodległości Polacy uzyskali prawo do ubezpieczeń społecznych. Prezentacja miała na celu uświadomienie jak ważne było zapewnienie naszemu narodowi poczucia bezpieczeństwa u progu niepodległości. Patronat nad wystawą objął sam Prezydent RP Andrzej Duda.

Jednocześnie na terenie uczelni odbywały się wykłady prowadzone przez naukowców z tureckich Uczelni. Głównym punktem rozważań były sposoby rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy.

Wszyscy uczestnicy aktywnie brali udział w licznych prelekcjach oraz  warsztatach.

Kongres zakończy się 8 lipca br. wyjazdem krajoznawczym do Wieliczki i Krakowa.