Poznaj nasze kierunki studiów

Drugie spotkanie Komitetu Monitorującego Rynek Pracy

Data utworzenia: 22 maja 2019r.

Drugie spotkanie Komitetu Monitorującego Rynek Pracy

W dniu 20 maja 2019 r. w naszej Uczelni odbyło się drugie spotkanie Komitetu Monitorującego Rynek Pracy. Zespół powołany został w związku z realizacją projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu” w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17.

Podstawowym celem działalności Komitetu jest analiza sygnałów płynących z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz ocena raportów i innych dokumentów monitoringowych związanych z oczekiwaniami pracodawców oraz studentów.

W spotkaniu uczestniczyli Przedstawiciele Władz Uczelni oraz Przedstawiciele następujących instytucji i firm: Urząd Miasta Oświęcim, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Regionalny Związek Pracodawców „Podbeskidzie”, Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o., Synthos S.A., a także Kierownik projektu, Doradca Zawodowy oraz Przedstawiciel Akademickiego Biura Karier.

Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z aktualnymi potrzebami rynku pracy oraz podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji studentów naszej Uczelni.

W ramach spotkania członkowie Komitetu Monitorującego Rynek Pracy uczestniczyli w wizytacji Centrum Symulacji Medycznej, którą prowadziła Pani Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr n. med. Wiesława Kołodziej.

Następne spotkanie Komitetu Monitorującego Rynek Pracy zaplanowane zostało na ostatni kwartał br.