Poznaj nasze kierunki studiów

Duże pieniądze – wielkie możliwości!

Data utworzenia: 15 czerwca 2018r.

Duże pieniądze – wielkie możliwości!

Dzięki pozyskanym w ostatnim czasie funduszom unijnym na naszej Uczelni poprawi się jakość kształcenia,  zwiększy się standard obsługi studentów, pracownicy podniosą swoje kompetencje, a studenci nabędą nowe umiejętności i zdobędą doświadczenie zawodowe, dzięki czemu będą bardziej atrakcyjni na rynku pracy.

Wśród projektów, które realizuje nasza Uczelnia znalazły się:

Nazwa projektu Wartość projektu Działania w ramach projektu
Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu    3 510 775, 20 zł – szkolenia dla studentów i pracowników Uczelni z możliwością uzyskania certyfikatów,

– utworzenie Akademickiego Biura Karier,

– wprowadzenie zintegrowanego programu zarządzania uczelnią

MEDSIM – opracowanie i wdrożenie  Programu Rozwojowego Pielęgniarstwa    2 402 615,42 zł – aranżacja centrum symulacji medycznej,

– wzmocnienie kompetencji pracowników Uczelni w zakresie  symulacji medycznej,

– wprowadzenie usprawnień dydaktycznych w zakresie dotyczącym symulacji medycznej

Program Rozwoju dla Studentów Pielęgniarstwa w PWSZ w Oświęcimiu   1943 424,00 zł – stypendia motywacyjne dla najlepszych studentów na kierunku Pielęgniarstwo,

-dostosowanie warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych (OPZ) do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży,

-finansowanie ponadprogramowych praktyk zawodowych (PPZ),

-cykl szkoleń dla kadry dydaktycznej

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych   1 483287,70 zł -praktyki zawodowe dla studentów z atrakcyjnym wynagrodzeniem w renomowanych firmach i instytucjach publicznych
 Adaptacja kamienicy w Starym Mieście na akademik  3 150000,00 zł  -remont kamienicy na potrzeby domu studenckiego