Poznaj nasze kierunki studiów

Dzień Bezpieczeństwa Informacji

Data utworzenia: 30 października 2023r.

Aula im. Kazimierza Piechowskiego w której siedzą uczestnicy Dnia Bezpieczeństwa Informacji

W dniu 24 października 2023 r. w murach Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbył się Dzień Bezpieczeństwa Informacji.

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonała Pani Rektor Uczelni dr Sonia Grychtoł, prof. MUP.

Dzień Bezpieczeństwa Informacji zorganizowany został przez Akademickie Biuro Karier przy dużym wsparciu dr Piotra Swobody oraz dr Katarzyny Kruczek z Instytutu Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie.

W trakcie wydarzenia dr  Piotr Swoboda z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przedstawił istotę funkcjonowania służb specjalnych we współczesnym świecie.

Z kolei przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaprezentowali zasady rekrutacji i specyfikę służby w służbach specjalnych ABW.

Uczniowie szkół średnich oraz studenci mieli okazję zgłębić wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa jako wyzwania naszych czasów.

Dzień Bezpieczeństwa Informacji zakończył się wystąpieniem dr Katarzyny Kruczek, która przedstawiła uczniom szkół ponadpodstawowych kierunek Bezpieczeństwa wewnętrznego omawiając perspektywy zawodowe po ukończeniu tego kierunku.