Poznaj nasze kierunki studiów

Edukacja ekonomiczna w Instytucie Informatyki z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”

Data utworzenia: 18 czerwca 2018r.

Edukacja ekonomiczna  w Instytucie Informatyki z wykorzystaniem gry symulacyjnej  „Chłopska Szkoła Biznesu”

W dniach od 2 do 11 czerwca br.  studenci  I roku Finansów i Rachunkowości, Zarządzania i III roku Politologii mieli możliwość wzięcia  udziału w rozgrywce ekonomicznej gry symulacyjnej.

Całość poprzedziła krótka prezentacja wprowadzająca studentów  w realia XVIII-wiecznej wsi Andrychów, dzięki której uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z przedsiębiorczością i zaradnością tamtejszych chłopów.

Głównym celem ćwiczeń było pobudzanie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój kompetencji społecznych wśród studentów. Do pozostałych celów należała również popularyzacja wiedzy ekonomicznej i finansowej, w tym upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania gospodarki rynkowej.

Studenci w roli graczy zarządzali dwuosobowymi spółkami handlowymi i trenowali negocjacje, a ich celem było zgromadzenie jak największego majątku.

Gra się wszystkim bardzo podobała, a uczestnicy zadeklarowali, że chętnie zagraliby w nią jeszcze raz.

Rozgrywki przeprowadziła mgr Joanna Miłoń.