Poznaj nasze kierunki studiów

ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ – nowym kierunkiem w ofercie Uczelni!

Data utworzenia: 11 lipca 2023r.

ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ – nowym kierunkiem w ofercie Uczelni!

Szanowni Państwo,

z wielką radością informujemy, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 lipca 2023 roku otrzymaliśmy uprawnienie do prowadzenia studiów inżynierskich o profilu praktycznym na kierunku ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ*.

Kierunek oferować będzie dwa moduły:

  • Inżynier inteligentnych systemów energetycznych w budownictwie 
  • Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

Głównym celem studiów na tym kierunku jest:

  • pogłębienie wiedzy z zakresu kluczowych zagadnień związanych z energetyką, zarządzaniem energią oraz naukami pokrewnymi,
  • ukształtowanie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów oraz symulacji mających na celu udoskonalanie procesów i systemów technicznych,
  • ukształtowanie umiejętności wykorzystania metod analitycznych, narzędzi informatycznych i symulacji komputerowych do oceny podejmowanych działań inżynierskich,
  • przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w roli inżynierów, stanowiących kadrę średniego szczebla zarządzania w zakresie energetyki i zarządzania energią.

Absolwenci kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią będą przygotowani do pracy w firmach/przedsiębiorstwach instalujących i eksploatujących urządzenia energetyczne, w tym w inteligentnych budynkach, rozdzielniach, zakładach przemysłowych. Ponadto będą mogli znaleźć zatrudnienie na nowo powstającym rynku pracy: 

  • w strategicznym przemyśle odnawialnych źródeł energii jako projektanci i konstruktorzy instalacji prosumenckich, projektanci infrastruktury smart city, 
  • na szerokim rynku interdyscyplinarnych zastosowań energetyki prosumenckiej w szczególności jako instalatorzy prosumenckich mikroinstalacji energetycznych, projektanci inteligentnych prosumenckich sieci energetycznych, audytorzy energetyczni. 

Szczegółowych informacji udziela Dział Spraw Studenckich

tel. 33 842 98 13
e-mail: rekrutacja@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 2.13 Collegium Primum


Decyzja MEiN udzielająca pozwolenia Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu – energetyka odnawialna i zarządzanie energią I stopień, profil praktyczny


*Studenci kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią będą mogli realizować część specjalistycznych zajęć praktycznych w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego ZIAD w Bielsku-Białej, które jest kluczowym ośrodkiem szkoleniowym dla branży energetycznej w Polsce dysponującym specjalistyczną infrastrukturą oraz doświadczoną kadrą instruktorską.