Poznaj nasze kierunki studiów

Etyka w pracy w sektorze publicznym – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 27 listopada 2020r.

Etyka w pracy w sektorze publicznym – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Już 1 grudnia 2020 r. o godzinie 17.45 rozpoczynamy szkolenie „Etyka w pracy w sektorze publicznym”  organizowane na platformie ClickMeeting dla studentów naszej Uczelni w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”.

Jego celem jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem etyki w zarządzaniu w sektorze publicznym, w tym wykształcenie umiejętności wyznaczania i wdrażania standardów etycznych, narzędzia zarządzania etyką, wzorca osobowego pracownika oraz kodeksów etycznych.

Harmonogram szkolenia:

01.12.2020  w godz. 17.45-19.15

02.12.2020 w godz. 17.45-21.00

08.12.2020 w godz. 17.45-21.00

15.12.2020 w godz. 17.45-19.15

22.12.2020 w godz. 17.45-21.00

23.12.2020 w godz. 19.30-21.00

12.01.2021 w godz. 17.45-21.00

20.01.2021 w godz. 17.45-21.00.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.