Poznaj nasze kierunki studiów

Konferencja pt. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym i ich wpływ na bezpieczeństwo Europy i Polski

Data utworzenia: 12 kwietnia 2024r.

Konferencja pt. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym i ich wpływ na bezpieczeństwo Europy i Polski

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową, dotyczącą bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski pt.: „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym i ich wpływ na bezpieczeństwo Europy i Polski”, która odbędzie się w murach naszej Uczelni w dniu 23 maja 2024 r.

Zakres konferencji obejmuje różne aspekty zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego i krajowego, takie jak: cyberprzestrzeń, terroryzm, dywersja ideologiczna i wojna informacyjna, presje migracyjne, zagrożenia hybrydowe, natury ekonomicznej,  politycznej i społecznej.

W drugim dziesięcioleciu XXI wieku nastąpiło gwałtowne pogorszenie bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym w Europie. W latach 2015-2021 Europa doświadczyła presji migracyjnych od strony Afryki, Bliskiego Wschodu, Gibraltaru, Białorusi (operacja „Śluza”) i Rosji, które stanowią formę inwazji demograficznej wobec kryzysu tożsamości Europy. Aktualne są również zagrożenia terrorystyczne, ataki i wojny cybernetyczne, działania dezinformacyjne, jako część szerszych działań hybrydowych.

Celem organizowanej w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu konferencji jest omówienie wyżej wspomnianych kwestii. Czasookres tematyki konferencji obejmuje lata po zakończeniu zimnej wojny i rozpadzie Związku Sowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych dwóch dziesięcioleci XXI w.

 

Na organizowaną przez naszą uczelnię sesję naukową bardzo serdecznie zapraszamy historyków, politologów, sowietologów, geopolityków, ekonomistów, prawników, kulturoznawców z Polski i zagranicy.

Szczegółowe informacje znajdują się w zaproszeniu na konferencję.

 

Zapraszamy do udziału!

Pobierz: Zaproszenie na konferencję – wersja angielska [521 KB, pdf]