Poznaj nasze kierunki studiów

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym i ich wpływ na bezpieczeństwo Europy i Polski”

Data utworzenia: 28 marca 2024r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym i ich wpływ na bezpieczeństwo Europy i Polski”

Instytut Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym i ich wpływ na bezpieczeństwo Europy i Polski, która odbędzie się 23 maja 2024 r.

Zakres konferencji obejmuje różne aspekty zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego i krajowego, takie jak:

 • cyberprzestrzeń,
 • terroryzm,
 • dywersja ideologiczna i wojna informacyjna,
 • presje migracyjne,
 • zagrożenia hybrydowe, natury ekonomicznej  politycznej i społecznej.

W ramach organizowanej na terenie Małopolskiej Uczelni Państwowej (ul. Kolbego 8, Oświęcim) Konferencji  poruszone zostaną następujące kwestie:

 1. Wojny nowej generacji – konflikty hybrydowe i wojny informacyjne w XXI wieku na przykładzie rosyjskiej aneksji Krymu i agresji na wschodnią Ukrainę oraz działań hybrydowych na Białorusi;
 2. Presje migracyjne w Europie w latach 2015-2023 i problem określenia tożsamości europejskiej (problem tzw. politycznej poprawności, jej wpływu na postawę państw, rządów i społeczeństw wobec kryzysów migracyjnych i ich wpływu na bezpieczeństwo kontynentu);
 3. Rosyjska agresja na Ukrainę w 2022 r. i jej skutki: wojskowe, ekonomiczno-surowcowe, społeczne w postaci uchodźców wojennych i pomocy ze strony państwa i społeczeństwa polskiego;
 4. Wojny i operacje informacyjne oraz sprawa cyberbezpieczeństwa, obrona przez infoagresją, dezinformacją i cyberatakami;
 5. Cyberagresja, cyberwojny i ataki hakerskie i ich rola w wojnie hybrydowej;
 6. Zarządzanie kryzysowe: administracja rządowa i samorządowa w czasie zagrożenia, w sytuacji kryzysowej i reagowania na nią;
 7. Przywództwo w sytuacji kryzysowej;
 8. Polska i Polacy wobec współczesnych zagrożeń – czy czas zacząć się bać?
 9. Postawy społeczne wobec potencjalnego zagrożenia wojennego – jak powinniśmy reagować na takie sytuacje?
 10. Rola korzeni kulturowo-historyczno-tożsamościowych w percepcji wojny, pokoju, bezpieczeństwa i jego potencjalnych zagrożeń.

 

Szczegóły dotyczące udziału w wydarzeniu:

 • KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI:

– dla doktorów i samodzielnych pracowników nauki: 500 złotych
– dla doktorantów, magistrów i studentów: 300 złotych

Organizatorzy rezerwują sobie prawo do selekcji przysłanych zgłoszeń, jak również zniżek lub, w uzasadnionych wypadkach, bezpłatnego udziału w jej obradach.

Opłatę konferencyjną prosimy uregulować przelewem na konto:

Santander Bank Polska S.A.

Numer rachunku bankowego: PLN 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938
Dopisek: Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa, Oświęcim 2023

W przypadku, gdy uczestnik konferencji chce otrzymać fakturę za opłatę konferencyjną wystawioną na instytucję, to nie może dokonać opłaty jako osoba fizyczna, wpłata musi zostać dokonana przez instytucję na którą później będzie wystawiona faktura.

 • SPOSÓB REJESTRACJI:

– do 15 kwietnia 2024 r. – przesłanie formularzy zgłoszeniowych na adres mailowy: baziurg64@gmail.com
– do 20 kwietnia 2024 r. – informacje o zakwalifikowaniu wystąpienia,
– do 10 maja 2024 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej,
– do 15 maja 2024 r. – przesłanie ostatecznego planu konferencji przez organizatorów.

WAŻNE: Języki, w których mogą być wygłoszone referaty: polski, angielski (inne prosimy wcześniej zgłosić e-mailowo organizatorom konferencji najpóźniej do 10 maja 2020 r.).

 • ADRES DO KORESPONDENCJI:

Instytut Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie
Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu
ul. Kolbego 8, p. 114, Collegium sub Horologio
32-600 Oświęcim
Tel. + 48 33 842 98 28

 • KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr Grzegorz Baziur – przewodniczący (MUP im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu),
dr Katarzyna Kruczek (MUP im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu),
dr Grzegorz Ćwiękała (MUP im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu),
dr Zbigniew Klima (MUP im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – obsługa medialna konferencji).

 

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do historyków, politologów, sowietologów, geopolityków, ekonomistów, prawników, kulturoznawców z Polski i zagranicy.

 

Zapraszamy!