Poznaj nasze kierunki studiów

Seminarium naukowo-techniczne pt.: „Wyzwania branży TSL w dobie przemysłu 5.0”

Data utworzenia: 1 marca 2024r.

harmonogram konferencji organizowanej przez Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium naukowo-technicznym pt.: „Wyzwania branży TSL w dobie przemysłu 5.0”, które odbędzie się dnia 12.03.2024 r. Celem planowanego przez Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych seminarium jest przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw szczególnie w kontekście zarządzania logistycznego.

Tematyka seminarium skupiać się będzie na aspektach funkcjonowania rynku TSL (transportu, spedycji i logistyki) w realiach towarzyszących takim zjawiskom, jak:

– odpowiedzi na wymagania wynikające z koncepcji: Green Deal oraz Fit for 55,

– postępująca transformacja w kierunku wdrażania nowych technologii opartych o automatyzację i robotyzację,

– czynniki makroekonomiczne determinujące zachowania rynkowe operatorów transportowo-logistycznych.

 

Miejsce seminarium to aula w budynku Collegium Inventorum w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, ul.Kolbego 8. Udział w seminarium jest bezpłatny

 

Udział w seminarium jest bezpłatny

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 05.03.2024 r. 

tel. 033 842 98 07 lub e-mail init@uczelniaoswiecim.edu.pl

 

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu jest jednym z istotnym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym na styku województwa małopolskiego i śląskiego. Podejmowane w Uczelni inicjatywy kierowane są do szerokiego grona odbiorców. W organizowanych konferencjach oraz imprezach cyklicznych udział biorą nie tylko studenci i absolwenci, doktoranci, ale również mieszkańcy regionu, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele władz samorządowych. W realizowane inicjatywy angażują się wybitni przedstawiciele świata nauki oraz praktyki i biznesu.

 

Partnerzy:

 

Partner medialny:

Seminarium TSL MUP Oswiecim PROGRAM