Poznaj nasze kierunki studiów

Wykład Pana Profesora Jarosława Pacuły pt. „Słowa jak kamienie”

Wykład Pana Profesora Jarosława Pacuły pt. „Słowa jak kamienie”

Zapraszamy na spotkanie z Profesorem Jarosławem Pacułą

Na skróty