Poznaj nasze kierunki studiów

Forum Ombudsmanów Uczelni Publicznych za nami!

Data utworzenia: 8 listopada 2021r.

Forum Ombudsmanów Uczelni Publicznych za nami!

W czwartek 28 października 2021 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się Forum Ombudsmanów Uczelni Publicznych, czyli spotkania rzeczników akademickich, rzeczników studentów oraz osób odpowiedzialnych za nadzór nad prawami i obowiązkami studentów.

Na wydarzeniu mającym na celu wymianę dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie ochrony praw studentów, ale także szerzej – społeczności akademickiej, Małopolską Uczelnię Państwową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu reprezentował Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga.


Słowo ombudsman wywodzi się z języka szwedzkiego i oznacza „rzecznika”. Określa się nim osobę niezależną od władzy, do której można się odwoływać w sprawach naruszania praw i wolności po wyczerpaniu samodzielnych możliwości prawnych.