Poznaj nasze kierunki studiów

Gala wręczenia nagród laureatom konkursu „Rotmistrz Witold Pilecki – bohater niezłomny”

Data utworzenia: 10 października 2023r.

Złożenie wiązanki patriotycznej przez Władze Uczelni oraz laureatów konkursu Rotmistrz Witold Pilecki pod pomnikiem rtm. W. Pileckiego

W czwartek, 28 września 2023 r. odbyła się gala wręczenia nagród laureatom VI edycji konkursu  „Rotmistrz Witold Pilecki – bohater niezłomny”. Celem konkursu jest propagowanie idei bliskich Rotmistrzowi oraz przybliżających Jego postać i działalność, sformułowanych w oryginalnych pracach literackich (opowiadaniach, wierszach, esejach itp.), plastycznych (rysunek, plakat, itp.) lub prezentacjach multimedialnych i filmach.

Uroczystość rozpoczął Prorektor ds. Studenckich i Promocji Pan dr Radosław Folga , który pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu pomysłowo wykonanych prac konkursowych. W swoim przemówieniu nawiązał również do historii bohatera konkursu – rotmistrza Witolda Pileckiego a także, budynków Uczelni, które mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania oświęcimskiej Alma Mater.

Pani Barbara Ledwoń – Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu, która była również członkiem jury w konkursie pogratulowała wysokiego poziomu nadesłanych prac

i podziękowała za tak liczny udział w konkursie.

Następnie nastąpiło rozdanie nagród i dyplomów oraz podziękowań dla nauczycieli nadzorujących prace uczniów.

W tym roku decyzją Jury zwycięzcami VI edycji konkursu pn. „Rotmistrz Witold Pilecki – Bohater Niezłomny” zostali:

  1. W kategorii PREZENTACJA MULTIMEDIALNA:
  • w szkołach podstawowych:

Miejsce I zajęła: Klaudia Faber – kl. VIII

Miejsce II zajął: Krystian Gałuszka – kl. VIII

Miejsce III zajął: Jakub Kołodziejczyk – kl. VIII

  • w szkołach średnich:

Miejsce I zajął: Tomasz Dudek – kl. IV

Miejsce II zajęła: Paulina Maciąga – kl. I

Miejsce III zajął: –

 

  1. W kategorii PRACA PLASTYCZNA:
  • w szkołach podstawowych:

Miejsce I zajął: Jakub Talarczyk – kl. VI

Miejsce II zajęła: Justyna Gubała – kl. VIII

Miejsce III zajęła: Natalia Mruk – kl. VIII

  • w szkołach średnich:

Miejsce I zajęła: Natalia Gryska – kl. II

Miejsce II zajęła:

Miejsce III zajęła: –

 

  1. W kategorii PRACA LITERACKA:
  • w szkołach podstawowych:

Miejsce I zajął: Karol Potocki – kl. VI

Miejsce II zajęła: Antonia Woźniak – kl. VIII

Miejsce III zajął: Karol Cibor – kl. VIII

  • w szkołach średnich:

Miejsce I zajęła: Maja Polewiak – kl. II

Miejsce II zajęła: Aleksandra Ludwinek – kl. II

Miejsce III zajęła: –

 

Po oficjalnej części konkursu laureaci wraz z opiekunami zwiedzili Uczelnię a następnie razem z Panią Rektor dr Sonią Grychtoł, prof. MUP oddali hołd pod pomnikiem rtm. W. Pileckiego znajdującego się na terenie Uczelni. Na zakończenie uroczystości  zebranie goście udali się do pobliskiego Muzeum Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, którego misją jest prowadzenie działań mających na celu upamiętnienie mieszkańców ziemi oświęcimskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej i pomocy, jaką niejednokrotnie z narażeniem życia nieśli oni więźniom KL Auschwitz.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za, a  laureatom serdecznie gratulujemy!