Poznaj nasze kierunki studiów

Gala wręczenia nagród w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową 2023 roku

Data utworzenia: 9 stycznia 2024r.

Plakat promujący ą Galę wręczenia nagród w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową 2023

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa na uroczystą Galę wręczenia nagród w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową 2023 roku, która odbędzie się 18 stycznia 2024 roku w Sali Senackiej o godz. 15.00.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową został zorganizowany już trzeci raz z rzędu i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród wspólnoty akademickiej.


Prezentujemy raz jeszcze szczęśliwych zwycięzców:

  • w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych:

1)  Krystiana Piaseckiego (absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość), autora pracy licencjackiej pt.: Rola wynagrodzeń w sektorze IT, promotor: dr inż. Łukasz Dąbek,

2) Damiana Geryckiego (absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku Politologia), autora pracy magisterskiej pt.: Kynologia ratownicza w strukturach ochotniczej i państwowej straży pożarnej w Polsce, promotor: dr Krzysztof Małysa.

w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

1) Kamila Pajora (absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne), autora pracy licencjackiej pt.: Wpływ szkoleń turystów górskich z hipotermii na ich bezpieczeństwo własne oraz jakość udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promotor: dr Piotr Surmiak,

2) Dorotę Pietraszek (absolwentkę studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo), autorkę pracy magisterskiej pt.: Wypalenie zawodowe u pielęgniarek w stacjonarnych i dziennych oddziałach psychiatrycznych w czasie pandemii Covid-19, promotor: dr Joanna Trawińska.

  • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych:

1) Michała Rejdycha (absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji), autora pracy magisterskiej pt.: Wsparcie procesu zarządzania wybranymi narzędziami Lean Managment w oparciu o praktyczne zastosowanie technologii IT, promotor: dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora, prof. MUP.

Zapraszamy serdecznie wyróżnionych absolwentów wraz z osobami towarzyszącymi, a także promotorów zwycięskich prac dyplomowych oraz członków Kapituły Konkursu.