Poznaj nasze kierunki studiów

Gala wręczenia nagród w konkursie na najlepszą pracę dyplomową MUP Oświęcim w 2022 r. za nami!

Data utworzenia: 23 stycznia 2023r.

Gala wręczenia nagród w konkursie na najlepszą pracę dyplomową MUP Oświęcim w 2022 r. za nami!

W poniedziałek 16 stycznia 2023 r. po raz drugi w historii Uczelni odbyła się Gala wręczenia nagród w konkursie na najlepszą pracę dyplomową MUP Oświęcim w 2022 r.

Spośród wielu wspaniałych prac dyplomowych, wyłonione zostały cztery prace z dziedziny:

 • nauk inżynieryjno-technicznych,
 • nauk społecznych i humanistycznych,
 • nauk medycznych i o zdrowiu.

Tegorocznymi laureatami zostali:

 • Martyna Drabczyk, autorka pracy licencjackiej pt.: Kryptowaluty jako współczesna forma pieniądza, promotorstwa: dr Justyny Dąbrowskiej.
 • Małgorzata Skrzypek, autorka pracy magisterskiej pt.: Współpraca środowiska rodzinnego  z nauczycielami w profilaktyce i terapii logopedycznej, promotorstwa dr Jadwigi Oleksy
 • Natalia Kumor, autorka pracy inżynierskiej pt.: Kontrola jakości wyrobów gotowych z wykorzystaniem narzędzi zarządzania procesowego, promotorstwa: dr Dobrochny Sztajerskiej.
 • Patrycja Starowicz, autorka pracy magisterskiej pt.: Analiza poziomu wiedzy personelu pielęgniarskiego oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego w zakresie wykrywania zaburzeń rytmu serca, promotorstwa: dr n. med. Anity Kocięba-Łaciak.

 

W trakcie Gali laureatki przedstawiły cele oraz zakres pracy, otrzymane wyniki i wnioski z badań. Należy podkreślić, że wszystkie prace mają charakter praktyczny zgodny z profilem Uczelni.


W wydarzeniu udział wzięli:

 • Pani Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP,
 • Pani Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak,
 • Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga,
 • Kierownik Działu Nauczania Planowania i Rozliczania Dydaktyki mgr Monika Ubik,
 • Przedstawiciel Kapituły konkursu prof. Zbigniew Krowicki,
 • Dyrektor Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych dr Joanna Stuglik,
 • laureaci: lic. Martyna Drabczyk, mgr Małgorzata Skrzypek, inż. Natalia Kumor, mgr Patrycja Starowicz
 • oraz promotorzy dr Dobrochna Sztajerska, dr Justyna Dąbrowska, dr Jadwiga Oleksy, dr n. med. Anita Kocięba-Łaciak.

Galę poprowadziła mgr Anna Sutkowska.


Jeszcze raz gratulujemy wszystkim laureatom. Cieszymy się, że poprzez inicjatywę taką jak ten konkurs, możemy propagować i rozwijać idee dbania o najwyższą jakość kształcenia.