Poznaj nasze kierunki studiów

Gala wręczenia nagród w konkursie na najlepszą pracę dyplomową MUP Oświęcim w 2023 r. za nami!

Data utworzenia: 19 stycznia 2024r.

Wszystkie osoby obecne na Gali pozują do zdjęcia w Sali Senatu na tle ścianki promocyjnej Uczelni

W czwartek, 18 stycznia 2024 r. po raz trzeci w historii Uczelni odbyła się Gala wręczenia nagród w konkursie na najlepszą pracę dyplomową MUP Oświęcim w 2023 roku.

Spośród wielu wspaniałych prac dyplomowych, wyłonione zostało pięć prac z dziedziny:

 • nauk społecznych i humanistycznych
 • nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauk inżynieryjno-technicznych

Tegorocznymi laureatami zostali:

 • Krystian Piasecki – absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość, autor pracy licencjackiej pt.: Rola wynagrodzeń w sektorze IT, promotorstwa dr inż. Łukasza Dąbka,
 • Damian Gerycki – absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Politologia, autor pracy magisterskiej pt.: Kynologia ratownicza w strukturach ochotniczej i państwowej straży pożarnej w Polsce, promotorstwa dr Krzysztofa Małysy.
 • Kamil Pajor – absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne, autor pracy licencjackiej pt.: Wpływ szkoleń turystów górskich z hipotermii na ich bezpieczeństwo własne oraz jakość udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promotorstwa: dr Piotra Surmiaka,
 • Dorota Pietraszek – absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, autorka pracy magisterskiej pt.: Wypalenie zawodowe u pielęgniarek w stacjonarnych i dziennych oddziałach psychiatrycznych w czasie pandemii Covid-19, promotorstwa: dr Joanny Trawińskiej.
 • Michał Rejdych – absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, autor pracy magisterskiej pt.: Wsparcie procesu zarządzania wybranymi narzędziami Lean Managment w oparciu o praktyczne zastosowanie technologii IT, promotorstwa dr hab. inż. Anny Szeląg-Sikory, prof. MUP .

W trakcie Gali laureaci przedstawili cele oraz zakres pracy, a także otrzymane wyniki i wnioski z badań.


W wydarzeniu udział wzięli:

 • Pani Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP,
 • Pani Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak,
 • Pan Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga,
 • Dyrektor Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych dr Joanna Stuglik,
 • Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr Wiesława Kołodziej,
 • Przedstawiciel Kapituły Konkursu dr Zbigniew Krowicki, prof. MUP,
 • Przedstawiciel Kapituły Konkursu dr Marek Niechwiej,
 • Przedstawicielka Kapituły Konkursu dr Bożena Tyran,
 • Przedstawiciel Kapituły Konkursu dr Jan Czechowski,
 • Przedstawiciel Kapituły Konkursu dr inż. Wiesław Madej,
 • laureaci: lic. Krystian Piasecki, mgr Damian Gerycki, lic. Kamil Pajor, mgr Dorota Pietraszek, mgr inż. Michał Rejdych,
 • promotorzy: dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora, prof MUP, dr Joanna Trawińska, dr inż. Łukasz Dąbek
 • oraz Zespół Ratowniczy z certyfikowanym psem ratowniczym, który towarzyszył p. Damianowi Geryckiemu w trakcie prezentacji pracy dyplomowej.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim laureatom. Cieszymy się, że poprzez inicjatywę taką jak ten konkurs, możemy propagować i rozwijać idee dbania o najwyższą jakość kształcenia.