Poznaj nasze kierunki studiów

Garden Space kolejnym partnerem Uczelni!

Data utworzenia: 6 grudnia 2021r.

Pani Rektor i Pan Prezes podpisują umowę o współpracy

Na mocy porozumienia zawartego 30 listopada 2021 r. do grona przedsiębiorców współpracujących z Uczelnią dołączył Garden Space Sp. z o.o.

Celem zawartej umowy jest przede wszystkim:

  • stworzenie trwałych ram współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami,
  • budowanie mechanizmów przygotowania kadr dla potrzeb rynku pracy,
  • wdrażanie i rozpowszechnianie innowacyjnych technologii i rozwiązań wśród przedsiębiorstw, instytucji oraz ośrodków badawczo – rozwojowych,
  • spotkania konsultacyjne przedstawicieli obu jednostek w sprawach działalności naukowej, rozwojowej, organizacyjnej, dydaktycznej i promocyjnej,
  • wsparcie przy tworzeniu nowych i doskonaleniu istniejących kierunków studiów oraz programów kształcenia uwzględniających zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
  • realizację wspólnych projektów badawczych, eksportowych, edukacyjnych i innych.

Ponadto Pani Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP oraz Pan Paweł Dworzak – Prezes Zarządu Garden Space Sp. z o.o. podpisali również porozumienie o współpracy w zakresie praktyk studenckich, które przede wszystkim stworzy ramy do organizacji zajęć praktycznych i umożliwi studentom Uczelni odbywanie bezpłatnych praktyk zawodowych i dyplomowych.

Mamy nadzieję, że współpraca będzie przebiegała owocnie i przyniesie obopólne korzyści.


Garden Space to pierwsza polska firma multibrandowa oferująca wiodące i ekskluzywne wyposażenie outdoor.