Poznaj nasze kierunki studiów

GDPR/RODO: praktyczne podejście do regulacji o ochronie danych osobowych – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 10 lipca 2020r.

GDPR/RODO: praktyczne podejście do regulacji o ochronie danych osobowych  – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniach 13 i 14 lipca w godzinach 9.00-12.00 na platformie ClickMeeting zorganizowane zostanie szkolenie „GDPR/RODO: praktyczne podejście do regulacji o ochronie danych osobowych” w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu” dla pracowników administracyjnych naszej Uczelni. Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zasadami RODO oraz z praktycznymi rozwiązaniami w zakresie ich wdrażania oraz poznanie metod analizy ryzyka związanego z zarządzaniem bezpieczeństwem danych osobowych.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.