Poznaj nasze kierunki studiów

Gloria Victis Niny Lech dla JM Rektora Naszej Uczelni

Data utworzenia: 20 maja 2020r.

Gloria Victis Niny Lech dla JM Rektora Naszej Uczelni

Rodzina Janiny (Niny) Lech przekazała JM Rektorowi naszej Uczelni pamiątkową statuetkę ’’Gloria Victis Niny Lech’’ za wkład w upamiętnienie i ocalenie od zapomnienia działalności podziemnej na rzecz Polski podczas II wojny światowej  Janiny (Niny) Lech. Statuetkę wedle własnego projektu ufundowała rodzina Janiny (Niny) Lech. JM Rektor tak odniósł się do tego faktu: ’’…obok wielu podziękowań, które otrzymałem generalnie za moją działalność naukową, edukacyjną, ta statuetka jest dla mnie szczególna. Jest pięknym wyrazem, gestem rodziny jako podziękowania za utrwalenie pamięci o wspaniałych bohaterach Janinie (Ninie), a także Marii Magdalenie (Madzi), Benedykcie (Benku). Przekazanie tej statuetki bardzo mnie wzruszyło, o czym będę zawsze pamiętał…’’.

 

Janina Lech zginęła śmiercią bohaterską podczas II wojny światowej w wieku 23 lat. Została zamordowana, ścięta na gilotynie 24 listopada 1942 r. w Dreźnie. Była zaangażowana w podziemną działalność konspiracyjną. Współtworzyła podziemną organizację Kujawskie Stowarzyszenie Polityczno-Literackie, jak i  Kujawskie Stowarzyszenie Społeczno-Literackie.

W działalność niepodległościową była de facto zaangażowana cała rodzina Lechów. Konspiracyjną działalność prowadziła nie tylko Janina (Nina), ale także jej rodzeństwo Maria Magdalena, Benedykt.

Janina Lech uważała, że z okupantem można aktywnie walczyć słowem. Stąd tak szeroka Jej działalność wydawnicza w organizacji. Przepełnione żarem patriotyzmu wiersze, które tworzyła miały być lekiem na codzienne bezprawie okupacji. Obok wydawanych gazetek Janina przykładała dużą rolę do samopomocy. Uważała, że nie można potrzebujących rodzin, których członkowie trafili do więzień, obozów bądź zostali zamordowani, pozostawić samym sobie, bo to może oznaczać załamanie. A fizyczne i duchowe załamanie oznaczałoby upadek polskiego ducha i wiary w ’’zmartwychwstanie’’ Polski. Tak myślała Janina Lech, stąd walczyła nie z bronią w ręku, ale słowem i pomocą dla uciemiężonych.

Zasługi Janiny (Niny) dla ojczyzny zostały zauważone jeszcze podczas wojny. Komenda Szarych Szeregów mianowała ją pośmiertnie na stopień podharcmistrza. A od polskiego rządu emigracyjnego w Londynie w 1978 r. została odznaczona Krzyżem Armii Krajowej.

Siostra Janiny  Maria Magdalena (Madzia) została zamordowana w wieku 20 lat w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz. Brat Benedykt przeżył piekło obozu koncentracyjnego KL Mauthausen. Miejsce tragedii Janiny Lech jest w Republice Federalnej Niemiec miejscem pamięci.

Dawne więzienie w Dreźnie, gdzie była więziona i tam została zgilotynowana zostało uznane Miejscem Pamięci (Gedenkstaette Muenchner Platz Dresden). Podczas okupacji hitlerowskiej stracono tam 1300 osób, przedstawicieli różnych narodowości. Miejsce Pamięci Plac Monachijski jest nie tylko placówką muzealną ale także dydaktyczną. Odwiedzają ją wycieczki, mają miejsce odczyty, prelekcje, spotkania z tzw. żywą historią, czy  wystawy.

Przywraca się pamięć o Janinie Lech także w Polsce. JM Rektor losy bohaterów utrwalił w książce pt. „Nie umrę śmiercią naturalną… . Janina Lech harcerka, poetka, ofiara hitlerowskiego bezprawia oraz jej rodzina.”Zapomniani włocławscy bohaterowie (2010).” W wyniku plebiscytu Czytelników w IV Edycji Najlepsza Książka Historyczna Roku została najlepszą książką popularnonaukową poświęconą historii Polski w XX wieku.