Poznaj nasze kierunki studiów

„Gmina Chełmek – dziedzictwo buduje przyszłość”

Data utworzenia: 20 października 2023r.

Spotkanie Pani mgr Luizy Mańkowskiej-Wróbel z mieszkańcami gminy Chełmek

12 października 2023 r. w ramach programu „Gmina Chełmek – dziedzictwo buduje przyszłość” odbył się wykład mgr Luizy Mańkowskiej-Wróbel – nauczyciela akademickiego Instytutu Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu pt. „Ziemia Chełmecka – ekonomiczne czynniki rozwoju”. Wystąpienie Pani Magister dotyczyło spektrum uwarunkowań wpływających na lokalny dobrostan i jakość życia.

Autorski projekt MOKSiR „Gmina Chełmek – dziedzictwo buduje przyszłość”, został dofinansowany z programu „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.