Poznaj nasze kierunki studiów

Gościliśmy uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Oświęcimiu w ramach warsztatów pt. „Kreatywny nauczyciel- Kreatywny uczeń”

Data utworzenia: 1 czerwca 2022r.

Dzieci pozują do zdjęcia na schodach budynku Collegium Primum

W maju uczniowie Szkoły Podstawowej Sportowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marii Skłodowskiej – Curie nr 8 w Oświęcimiu wraz z wychowawcą postanowili odwiedzić naszą Uczelnię i wziąć udział w warsztatach pt.: Kreatywny nauczyciel- Kreatywny uczeń przygotowanych przez Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego.

Warsztaty poprowadziła dr Jadwiga Oleksy – kierownik zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

W ramach zajęć dzieci wykonały prace twórcze z mas plastycznych oraz uczestniczyły w animacjach plenerowych.


Pośród licznych form współpracy Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego z instytucjami środowiska lokalnego, ważne miejsce zajmuje współpraca z placówkami szkolnymi i przedszkolnymi. Instytucje te umożliwiają studentom Kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna praktyczną realizację zajęć pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli- metodyków.

Również Uczelnia jest otwarta na potrzeby szkół i przedszkoli, organizując w swoich murach zajęcia warsztatowe dla uczniów i nauczycieli.