Poznaj nasze kierunki studiów

Gratulacje dla Pana Dominika Gałuszki z Instytutu Nauk o Zdrowiu

Data utworzenia: 11 marca 2022r.

Gratulacje dla Pana Dominika Gałuszki z Instytutu Nauk o Zdrowiu

Szanowni Państwo,

niezmiernie miło jest nam poinformować, że w czwartek 10 marca 2022 r. Pan Dominik Gałuszka – nauczyciel akademicki Instytutu Nauk o Zdrowiu, pozytywnie obronił pracę doktorską pt. „Przydatność ultrasonograficznego pomiaru szerokości nerwów wzrokowych wraz z osłonkami dla rozpoznania wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego w czasie podejmowania medycznych czynności ratunkowych”.

W imieniu Społeczności Akademickiej składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.