Poznaj nasze kierunki studiów

Gratulacje dla Pana Radosława Folgi za uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych!

Data utworzenia: 4 lipca 2017r.

Gratulacje dla Pana Radosława Folgi za uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych!

Pracownik Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji Pan Radosław Folga uzyskał stopień  naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Na podstawie rozprawy doktorskiej nt.  „Kreowanie wizerunku miasta o tożsamości obciążonej dziedzictwem historycznym” i przeprowadzeniu całości przewodu doktorskiego Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w dniu 29 czerwca 2017 r. podjęła uchwałę, w której Panu Radosławowi  Foldze został nadany stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych.

Składamy szczere wyrazy uznania i życzymy Panu Doktorowi kolejnych sukcesów naukowych!