Poznaj nasze kierunki studiów

Historyczne spotkanie w murach naszej Uczelni

Data utworzenia: 18 października 2017r.

Historyczne spotkanie w murach naszej Uczelni

Z inicjatywy dra Mateusza Warchała – wykładowcy Instytutu Nauk Politycznych im. J. Karskiego oraz Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” Pana Alfreda Bujary w dniu 27 września br. odbyła się w naszej Uczelni wizytacja przedstawicieli organizacji UCAPSE z Izraela reprezentującej sektor finansów, handlu i administracji publicznej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Motti Geller – sekretarz międzynarodowy UCAPSE, Członek Rady Nadzorczej, Komisji Finansowej i Komisji Inwestycji Uczelni w Tel Awiw, Menahem Malik – Szef Działu Bankowego UCAPSE, Reuven Pery – Szef Działu Handlowego UCAPSE oraz Shmuel Weissman – reprezentant Banku Leumi. Wizyta rozpoczęła się od spotkania z Władzami Uczelni – Jego Magnificencją Rektorem Prof. zw. dr hab. Witoldem Stankowskim oraz Kanclerz Uczelni dr n.med. Katarzyną Matusiak, którzy przedstawili uczestnikom historię powstania Uczelni, informację o aktualnie realizowanych kierunkach kształcenia oraz przybliżyli postać rtm. Witolda Pileckiego – Patrona Naszej Uczelni. W trakcie spotkania omówiono możliwość współpracy i nawiązania bilateralnej umowy z The College of Management Academic Studies w Rishon Le Zion – największej niepublicznej Uczelni w Izraelu, w której radzie społecznej zasiada Pan Motti Geller.

Strony spotkania wspólnie ustaliły, że ze względu na historyczny kontekst usytuowania Uczelni w miejscu pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz-Birkenau należy kultywować pamięć o miejscu zagłady a równocześnie mieć na względzie rozwój i współpracę w zakresie naukowym, wymiany pracowników naukowych oraz studentów pomiędzy uczelniami.

Po spotkaniu z Władzami Uczelni goście zwiedzili Muzeum Auschwitz-Birkenau, wystawę prac plastycznych Pana Mariana Kołodzieja – więźnia KL Auschwitz-Birkenau znajdującej się w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach oraz Muzeum i Synagogę w Oświęcimiu.

W spotkaniu wzięły także udział Pani Anna Krzemińska – specjalista prawa pracy z Państwowej Inspekcji Pracy Inspektoratu Okręgowego w Warszawie oraz dr Justyna Dąbrowska – wykładowca Instytutu Informatyki.