Poznaj nasze kierunki studiów

I Dzień Jakości Kształcenia za nami!

Data utworzenia: 5 maja 2022r.

W ławkach w sali siedzą nauczyciele akademiccy, którzy słuchają wykładu

W dniu 20 kwietnia 2022 roku w Uczelni odbył się I Dzień Jakości Kształcenia, w ramach którego realizowane były liczne pokazy, warsztaty czy wykłady skierowane do studentów i pracowników MUP Oświęcim.

Wykład pt. „Erasmus+ wyjazdy na staże oraz praktyki” poprowadziła dr Elwira Miter-Dąbrowska.

Warsztaty „Non-Fungible Token (NFT) – perspektywa rozwoju” – skierowane były do studentów kierunku Administracja i komunikowanie społeczne, które poprowadził mgr Zbigniew Klima.

Odbyła się ciekawa prezentacja stołu anatomicznego– prezentacja skierowana była do studentów kierunku Informatyka rok I, kierunek Praca Socjalna rok  I i II, kierunek Pedagogika.

Pokaz drukarki 3D, który poprowadził dr inż.  Marcin Tomasik skierowany był do studentów  kierunku Informatyka I i II rok.

Pokaz obejmował:

– przedstawienie technologii druku 3D na drukarce Zortax 300M PLUS, z omówieniem metodyki tworzenia modeli;

– omówienie materiałów eksploatacyjnych stosowanych w tej technologii;

– omówienie możliwych zastosowań tej metody prototypowania.

 

Do dyskusji na poszczególne tematy zachęcili:

  • prof. Tadeusz Skubis, który przedstawił prezentację „Raporty samooceny kierunków dla potrzeb PKA” skierowaną do Dyrektorów Instytutów, członków Instytutowych Komisji Jakościowych oraz pracowników administracyjnych. W obszernym wprowadzeniu  prowadzący przedstawił rolę i zadania Uczelni oraz PKA w doskonaleniu jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych w MUP. Wskazane zostały wymagania wynikające z prawa, tryb dokonywania ocen programowych kierunków studiów o profilu praktycznym przez zespoły oceniające PKA i warunki wydawania ocen.
  • dr Janina Duda, która wykład pt. „Różne aspekty pracy z uczniem uzdolnionym” wygłosiła do studentów kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Wykład stanowił pewne kompendium wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki ogólnej dotyczące zdolności i uczniów uzdolnionych w oparciu o literaturę polską i światową.  Prowadząca uzupełniła je przykładami z własnego doświadczenia oraz omówiła też ogólne założenia pedagogiki twórczości i dydaktyki twórczości.
  • Samorząd Studencki  organizując spotkanie dla wszystkich studentów pn. „Jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje student naszej Uczelni?”.

Wykład na temat „Marka Uczelni w opinii Interesariuszy” skierowany do kierunku Zarządzanie rok I oraz Informatyka rok I poprowadziła dr Bożena Tyran. Podczas prelekcji zaprezentowane zostały zagadnienia związane z interpretacją terminu jakości, w tym podejście do jakości jako cechy organizacji stanowiącej o jej wartości. Przedstawiono podstawowe kwestie dotyczące marki, w tym problem świadomości marki, poziomy znaczeniowe marki oraz korzyści wynikające z posiadania „dobrej marki”.

Warsztat z pisarstwa naukowego poprowadziła mgr Marzena Kiryjczuk-Bliźnik.

Warsztaty obejmowały:

  1. Ścieżki kariery naukowej, etykę w nauce i badaniach naukowych
  2. Prawo autorskie, plagiat, dozwolony użytek edukacyjny
  3. Licencje Creative Commons w nauce, domenę publicznaę, Google Scholar
  4. Politykę otwartej nauki, otwarty dostęp
  5. Indeksowanie czasopism naukowych w Directory of Open Access Journal
  6. Biblioteki online
  7. Biblioteka i Wydawnictwo Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

 

W programie wydarzenia znalazły się ponadto warsztaty dla studentów kierunku Informatyka rok II na temat „Wykorzystanie narzędzi zarządzania w zapobieganiu patologicznemu odwlekaniu” , które poprowadziły dr Dobrochna Sztajerska oraz mgr inż. Karolina Pawlusiak  Podczas wystąpienia poruszone zostały kwestie związane z prokrastynacją oraz marnotrawstwami w codziennych działaniach człowieka, a słuchacze mieli możliwość przeprowadzenia testu, który wskazuje na potencjalny problem z prokrastynacją (odwlekaniem działań w czasie) i może być wskazaniem do głębszej diagnozy problemów związanych z tym zjawiskiem.

Warsztat na temat „Metoda problemowa z wykorzystaniem tablicy interaktywnej” skierowany do studentów kierunku Pedagogika studia jednolite magisterskie poprowadził Andrzej Pietrzyk.

 

Na koniec odbyła się uroczysta gala rozdania nagród: „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową 2021 roku w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu”. Nagrodzeni odebrali nagrody z rąk Pani Rektor dr Sonii Grychtoł, prof. MUP.

Zwieńczeniem I Dnia Jakości Kształcenia była konferencja pt. „Doradcy zawodowi – podzielmy się doświadczeniem” którą poprowadziła mgr Agata Płotek i zachęciła do dyskusji na temat aktualnych oczekiwań pracodawców na rynku pracy oraz sposobów jak pomóc uchodźcom z Ukrainy wchodzącym na polski rynek pracy.

 

Galeria zdjęć dostępna na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/MUPOswiecim/photos/pcb.5351057301624384/5351047751625339