Poznaj nasze kierunki studiów

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie kolejnym partnerem Uczelni!

Data utworzenia: 30 marca 2022r.

Dyrektor Liceum i Rektor Uczelni pozuja do zdjęcia na tle ścianki promocyjnej Uczelni. w dłoniach trzymają granatowe teczki z logo Uczelni

Z ogromną radością informujemy, że na mocy porozumienia o współpracy z dnia 30.03.2022 r. podpisanego pomiędzy Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dr Sonią Grychtoł, prof. MUP a Dyrektor dr Bożeną Biercą do grona partnerów oświęcimskiej Uczelni dołączyło I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie.

Współpraca obejmuje w szczególności:

  • organizowanie seminariów, konferencji, paneli dyskusyjnych, warsztatów, szkoleń,
  • spotkania konsultacyjne przedstawicieli obu jednostek w sprawach działalności organizacyjnej, dydaktycznej i promocyjnej,
  • przedstawianie uczniom szkoły możliwości kontynuowania nauki na kierunkach realizowanych w Uczelni,
  • umożliwienie realizacji badań, postaw i oczekiwań uczniów w kontekście ich rozwoju zawodowego,
  • wspieranie przyszłych inicjatyw i innowacji edukacyjno-dydaktycznych.