Poznaj nasze kierunki studiów

I Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka

Data utworzenia: 6 czerwca 2018r.

I Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka

W dniach 22-23 maja 2018 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbył się I Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka. Wzięli w nim udział pracownicy naukowi uczelni z Polski i zagranicy, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, prawnicy, przedstawiciele resortu sprawiedliwości. Wśród ponad stu prelegentów swoje referaty wygłosili wykładowcy PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu: prof. Krzysztof Koźbiał, prof. Patryk Pleskot, prof. Krzysztof Żarna, prof. Wadim Zadunajsky, dr Grzegorz Baziur, dr Zbigniew Małodobry, dr Katarzyna Piskrzyńska, dr Mateusz Warchał, mgr Grzegorz Ćwiękała, mgr Zbigniew Klima, mgr Piotr Zięba oraz studenci: Mateusz Ostrowski, Szymon Pęczalski i Halina Rogalska.

Relacja z Kongresu na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/31404,i-miedzynarodowy-kongres-praw-czlowieka-prawa-czlowieka-i-ich-ochrona.html