Poznaj nasze kierunki studiów

I Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka

Data utworzenia: 11 maja 2018r.

I Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka

Instytut Nauk Politycznych jest współorganizatorem I Międzynarodowego Kongresu Praw Człowieka, który w dniach 22-23 maja 2018 r. odbędzie się w murach Uniwersytetu Rzeszowskiego. W obradach będzie uczestniczyć kilkunastu wykładowców z naszej Uczelni.

W 2018 roku przypada 70. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, pierwszego dokumentu w dziejach ludzkości, który zawierał katalog praw i wolności człowieka. Nazywana jest Biblią Praw Człowieka nie bez przypadku, wiele aktów prawa międzynarodowego było na niej wzorowane. Okrągła rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych deklaracji jest znakomitą okazją do refleksji nad tym, na ile w dzisiejszej rzeczywistości prawa i wolności człowieka są naruszane. Kolejnym pytaniem, które się nasuwa to: czy udało się stworzyć na tyle sprawny system  w prawie międzynarodowym, który pozwoliłby postawić przed wymiarem sprawiedliwości osoby masowo naruszające prawa człowieka.

I Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka –  Prawa człowieka i ich ochrona. Jest on adresowany do wszystkich osób zainteresowanych problematyką praw i wolności człowieka: naukowców, działaczy organizacji pozarządowych, studentów, przedstawicieli środowisk zawodowych, w których potrzebna jest wiedza na ten temat.

I Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka

I Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka-1 I Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka-2 I Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka-3 I Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka-4 I Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka-5 I Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka-6 I Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka-7 I Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka-8 I Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka-9

Foto