Poznaj nasze kierunki studiów

I Naukowa Konferencja pt. ,,Żywienie i leczenie żywieniowe w opiece gerontologicznej” za nami!

Data utworzenia: 1 czerwca 2023r.

Pani dr Kornelia Wac podczas konferencji naukowej w auli im. Kazimierza Piechowskiego

W dniu 26 maja 2023 r. w murach Małopolskiej Uczelni Państwowej imrtmPileckiego w Oświęcimiu odbyła się I Naukowa Konferencja pt. ,,Żywienie i leczenie żywieniowe w opiece gerontologicznej”.

Zgromadzonych gości powitała dr n. med. Kornelia Wac, z-ca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu, a uroczystego otwarcia Konferencji dokonała JM Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej dr Sonia Grychtoł, prof. MUP.

Konferencja realizowana była w formie hybrydowej. Uczestnicy wysłuchali dwunastu pasjonujących prelekcji, prowadzonych przez wybitnych specjalistów z zakresu żywienia, leczenia żywieniowego, farmakoterapii i kompleksowej opieki nad pacjentem geriatrycznym.

Podczas konferencji zaprezentowano także sześć prac, zgłoszonych w sesji posterowej. Komitet Naukowy pierwszą nagrodę przyznał pracy „Problemy żywieniowe osób starszych – zapobieganie niedożywieniu” przygotowanej przez  dr hab. Barbarę Krzysztofik, prof. PANS oraz dr hab. Barbarę Krochmal-Marczak, prof. PANS w Krośnie.

Konferencja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, od uczestników napłynęło wiele pochwał i podziękowań dotyczących strony organizacyjnej oraz merytorycznej.

W związku z pozytywnym odbiorem, a także istotnością omawianej tematyki, planowane są kolejne edycje, na które już teraz serdecznie zapraszamy.