Poznaj nasze kierunki studiów

I Oświęcimskie Forum Audytu

Data utworzenia: 28 stycznia 2019r.

I Oświęcimskie Forum Audytu

16 stycznia 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego odbyło się I Oświęcimskie Forum Audytu. Inicjatorem spotkania był Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J. Karskiego. Spotkanie było współorganizowane wraz ze Stowarzyszeniem Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej, Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej z siedzibą w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji, Stowarzyszeniem Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej i Stowarzyszeniem Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych. Tematem przewodnim była Kontrola zarządcza a RODO.

Obrady otworzyła Prorektor ds. studentów dr n. o zdr.  Sonia Grychtoł, witając ze szczególną atencją przybyłych gości.

Konferencję uświetniły swoją obecnością zastępca Wójta  Gminy Oświęcim, Halina Musiał oraz  Dyrektor Audytu Wewnętrznego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Ilona Pałka.

Słowo wstępne do licznie  przybyłych z różnych zakątków Polski gości,  wygłosiła Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych, prof. nadzw. dr hab. Alina Górniok- Naglik, Ireneusz Jabłoński, Prezes PIKW oraz Leszek Adamski, Prezes CAKW.

W Oświęcimskim Forum Audytu oprócz ekspertów m. in. udział wzięli przedstawiciele jednostek publicznych, w tym samorządu  terytorialnego, podmiotów leczniczych, szkół i uczelni wyższych, czy też firm prywatnych.

Wśród prelegentów znaleźli się znakomici eksperci Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej, a także pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, dr Mateusz Warchał oraz dr Katarzyna Piskrzyńska.

Prelekcje przygotowane przez krajowych ekspertów, w głównej mierze dotyczyły szeroko pojętego pojęcia bezpieczeństwa informacji. Wiele uwagi  poświęcono kontroli zarządczej i roli kierownika, który w jednostce jest za nią odpowiedzialny i w myśl przepisów ustawy o finansach publicznych nie może przenieść na inne osoby całości, a nawet części odpowiedzialności za jej funkcjonowanie. Do wyłącznej kompetencji kierownika należy zorganizowanie  systemu kontroli zarządczej w jednostce w taki sposób, aby była adekwatna, skuteczna oraz efektywna.

Po zakończeniu obrad plenarnych, uczestnicy  Konferencji  udali się na zorganizowane warsztaty, z zakresu kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz bezpieczeństwa informacji (RODO).

W trakcie obrad wspomniano również o wspólnej inicjatywie PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu oraz PIKW w Warszawie, dotyczącej uruchomienia studiów podyplomowych z zakresu Inspektor Ochrony Danych Osobowych.