Poznaj nasze kierunki studiów

I posiedzenie Rady Uczelni w kadencji 2021-2024

Data utworzenia: 18 stycznia 2021r.

I posiedzenie Rady Uczelni w kadencji 2021-2024

W dniu 13 stycznia 2021 r. w Sali Senatu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyło się pierwsze posiedzenia Rady Uczelni w nowej kadencji na lata 2021-2024.

Podczas uroczystego spotkania, w którym udział wzięła JM Rektor dr Sonia Grychtoł, członkowie Rady Uczelni wskazali kandydata na Przewodniczącego tegoż gremium, Pana mgr. Grzegorza Koniora, członka Zarządu ABB Industrial Solution, który pełnił już tę funkcję w poprzedniej kadencji, i który od wielu lat jest związany z oświęcimską Alma  Mater.

W dniu 18 stycznia  Wysoki Senat Uczelni pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pana Koniora, życząc mu owocnej współpracy oraz powodzenia w pełnieniu swoich obowiązków.

Na zakończenie posiedzenia Pani Rektor wręczyła wszystkim członkom Rady  listy gratulacyjne z okazji objęcia tak ważnej dla MUP Oświęcim funkcji.

Przypomnijmy, że w skład Rady Uczelni wchodzą:

  • przedstawiciele Uczelni:

– dr Kornelia Wac – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu

– mgr Justyna Kuglin – Dyrektor ds. Ekonomiczno- Finansowych

– mgr Aleksandra Zając – Kierownik Działu Kadr

– Justyna Czopek –Przewodnicząca Samorządu Studenckiego

  • osoby spoza środowiska akademickiego:

– mgr inż. Grzegorz Konior – członek Zarządu ABB Industrial Solutions

– mgr Łukasz Dziędziel – prezes Fabryki Maszyn i Urządzeń OMAG

– mgr Leszek Szuster – Dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

 

Panu Przewodniczącemu oraz wszystkim członkom Rady  składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy samych sukcesów.