Poznaj nasze kierunki studiów

I Posiedzenie Rady Uczelni

Data utworzenia: 28 maja 2019r.

I Posiedzenie Rady Uczelni

W poniedziałek 27 maja 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbyło się uroczyste I posiedzenie nowo wybranej Rady Uczelni, w którym udział wziął JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski.

Podczas pierwszego spotkania członkowie Rady wskazali kandydata na Przewodniczącego tego gremium Pana Grzegorza Koniora, członka Zarządu ABB Industrial Solutions, którego kandydaturę pozytywnie zaopiniował Senat Uczelni. Po zakończeniu posiedzenia Jego Magnificencja w towarzystwie Senatorów Uczelni wręczył członkom Rady akty powołania.

W skład Rady Uczelni w PWSZ w Oświęcimiu wchodzą:

  • przedstawiciele wspólnoty akademickiej: dr Radosław Folga, dr Grzegorz Baziur, mgr Justyna Kuglin – Kwestor Uczelni;
  • przedstawiciele spoza Uczelni: mgr Daniel Piechowski, mgr inż. Grzegorz Konior, prof. Mirosław Wilczyński,
  • a także Przewodniczący Samorządu Studenckiego Mateusz Ostrowski.

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, Rada Uczelni to trzeci obok Rektora i Senatu najważniejszy organ Uczelni.

Do zadań Rady należeć będzie m.in.: opiniowanie projektu statutu i strategii uczelni, wskazywanie kandydatów na Rektora, czy monitorowanie gospodarki finansowej oraz zarządzania uczelnią.