Poznaj nasze kierunki studiów

II Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. SYMULACJA – KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE W ERZE INNOWACJI już za nami!

Data utworzenia: 22 kwietnia 2024r.

W auli przy stole prezydialnym siedzi czterech prelegentów

W dniach 11 – 12.04.2024 r. w naszej Uczelni odbyła się II Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. SYMULACJA – KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE W ERZE INNOWACJI zorganizowana przez Instytut Nauk o Zdrowiu przy współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim Oddział Katowice oraz partnerami: MEDCAM Simulations Systems, VMS Medical Simulation, SIMEDU, LAERDAL.

 

Celem konferencji było:

 1. Doskonalenie umiejętności klinicznych. Udział w konferencji pozwolił na ćwiczenie różnych umiejętności klinicznych w sytuacji zdarzenia masowego, pola walki i prowadzenia egzaminu OSCE.
 2. Wprowadzenie nowych technologii i promocja ich wykorzystania w edukacji. Przedstawienie i demonstracja najnowszych technologii związanych z symulacją medyczną, takich jak: zaawansowane symulatory, czy technologie scenariuszy interaktywnych.
 3. Kształcenie przez zapewnienie przestrzeni do wymiany doświadczeń w tym: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, żołnierzy, policjantów i instruktorów WOPR, GOPR innych.
 4. Poprawa bezpieczeństwa pacjenta. Koncentracja na symulacjach związanych z bezpieczeństwem, identyfikacją i rozwiązywaniem sytuacji awaryjnych oraz doskonaleniem procedur, aby minimalizować ryzyko błędów.
 5. Interdyscyplinarna komunikacja i współpraca. Zachęcanie do współpracy między różnymi dziedzinami opieki zdrowotnej poprzez symulacje, które wymagają interdyscyplinarnej komunikacji i działania zespołowego, w tym psychologicznego.
 6. Rozwijanie umiejętności liderów: Szkolenie liderów w zakresie efektywnego zarządzania sytuacjami kryzysowymi i umiejętności przywódczych w kontekście opieki zdrowotnej czy pierwszej pomocy w realiach zdarzeń masowych czy kryzysu militarnego.
 7. Stworzenie sieci zawodowej. Umożliwiono uczestnikom nawiązywania kontaktów, wymianę doświadczeń i budowania sieci zawodowych w dziedzinie symulacji.

Konferencja okazała się wielkim sukcesem, platformą dla wymiany myśli naukowej, dyskusji w podjętym temacie oraz przeżycia niezwykłego spotkania z autorytetami w tej dziedzinie, praktykami i badaczami problemu. Należy tu wymienić Panią prof. Nataliya Vynograd, dr Piotra Surmiaka, dr Dominika Gałuszkę, Macieja Tobiasza, Adama i Karolinę Ubych, Tomasza Zaborowskiego.

Warsztaty pracy dydaktycznej metodą symulacji medycznej przygotowane pod kierunkiem Edyty Hałatek i Łukasza Naglika, Mariusza Matli, Konrada Chechelskiego oraz zespołu szkoleniowców służb mundurowych – certyfikowanych instruktorów wywołały wielką dyskusję o potrzebie rozszerzenia kształcenia również o podstawowe umiejętności pola walki i wypadku masowego na wszystkich kierunkach kształcenia o profilu medycznym.  W wyniku dyskusji można również postawić tezę, że procedury egzaminu OSCE w dalszym ciągu wymagają dopracowania, a nauczyciele – egzaminatorzy oczekują szkoleń w tym zakresie.

 

W trakcie konferencji przedstawiono wiele prelekcji w sesjach tematycznych:

 1. Symulacja medyczna w szeroko pojętej edukacji i szkoleniu – wciąż perspektywa przyszłości?
 2. Przekraczając granice realności: symulacja jako narzędzie – innowacje w nauczaniu i praktyce
 3. Praktyczne zastosowanie symulacji medycznej: zróżnicowane podejścia i techniki – trening w praktyce
 4. Od symulacji do egzaminu: metody, wskazówki, strategie.

 

Prowadzenie konferencji i część organizacyjna – dr Wiesława Kołodziej

 

 

Pani Rektor przemawia przy mównicy W auli przy stole prezydialnym siedzi czterech prelegentów Pani Dyrektor INoZ stoi przy mównicy Dr Dominik Gałuszka przemawia przy mównicy, a na pierwszym planie widać gości siedzących na auli Prelegent stoi przy mównicy i prowadzi wykład

Szersza relacja fotograficzna znajduje się na uczelnianym fanpage’u:  https://www.facebook.com/photo?fbid=831035042375664&set=pcb.831036745708827