Poznaj nasze kierunki studiów

II Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. SYMULACJA – KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE W ERZE INNOWACJI

Data utworzenia: 26 lutego 2024r.

II Konferencja naukowo-szkoleniowa pt.  SYMULACJA – KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE W ERZE INNOWACJI

Szanowni Państwo,

Instytut Nauk o Zdrowiu MUP wraz z partnerami ZAPRASZA na II Konferencję naukowo-szkoleniową pt.

SYMULACJA – KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE W ERZE INNOWACJI

która odbędzie się dnia 11 – 12.04.2024 roku

w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Cel konferencji:

1. Doskonalenie umiejętności klinicznych – udział w konferencji pozwoli na ćwiczenie różnych
umiejętności klinicznych w sytuacji zdarzenia masowego, pola walki i prowadzenia egzaminu OSCE.

2. Wprowadzenie nowych technologii i promocja ich wykorzystania w edukacji. Przedstawienie
i demonstracja najnowszych technologii związanych z symulacją medyczną, takich jak:
zaawansowane symulatory czy technologie scenariuszy interaktywnych.

3. Kształcenie przez zapewnienie przestrzeni do wymiany doświadczeń personelu medycznego,
w tym: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, żołnierzy, policjantów i instruktorów WOPR,
GOPR innych.

4. Poprawa bezpieczeństwa pacjenta – koncentracja na symulacjach związanych
z bezpieczeństwem, identyfikacja i rozwiązywanie sytuacji awaryjnych oraz doskonalenie procedur,
aby minimalizować ryzyko błędów.

5. Interdyscyplinarna komunikacja i współpraca – zachęcanie do współpracy między różnymi
dziedzinami opieki zdrowotnej poprzez symulacje, które wymagają interdyscyplinarnej komunikacji
i działania zespołowego, w tym psychologicznego.

6. Ewaluacja efektywności systemów medycznych – weryfikacja możliwości wykorzystane symulacji
do oceny i doskonalenia systemów opieki zdrowotnej, zarządzania kryzysowego i organizacji
szpitali.

7. Rozwijanie umiejętności liderów: Szkolenie liderów w zakresie efektywnego zarządzania
sytuacjami kryzysowymi i umiejętności przywódczych w kontekście opieki zdrowotnej czy I pomocy
w realiach zdarzeń masowych czy kryzysu militarnego.

8. Stworzenie sieci zawodowej – umożliwienie uczestnikom nawiązywania kontaktów, wymiany
doświadczeń i budowania sieci zawodowych w dziedzinie symulacji.

Więcej szczegółów znajduje się w załączonym zaproszeniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

ZAPROSZENIE

word ikonaAGENDA 11-12.04.2024