Poznaj nasze kierunki studiów

II międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Ekonomika produkcji: szanse i zagrożenia w dobie globalizacji i przemysłu 4.0” – już za nami

Data utworzenia: 31 października 2019r.

II międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Ekonomika produkcji: szanse i zagrożenia w dobie globalizacji i przemysłu 4.0” – już za nami

Dnia 4.10.2019 roku odbyło się zorganizowane przez Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji II międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Ekonomika produkcji: szanse i zagrożenia w dobie globalizacji i przemysłu 4.0”. W seminarium udział wzięli zarówno zaproszeni na tę okazję goście-prelegenci, jak i pracownicy Uczelni oraz licznie przybyli studenci.

Imprezę zainaugurowała Dyrektor Instytutu Zarządzania i inżynierii produkcji, dr Joanna Stuglik, witając oraz prezentując przybyłych prelegentów oraz gości. Pierwszą prezentacje „Postindustrialna wizja ekonomicznej teorii kapitalizmu” przedstawił prof. Moroz Oleg Vasiliovicz, Profesor of Vinnytsya National Technical University, Ukraina. Autor przybliżył cywilizacyjnie skutki procesu przechodzenia od modelu wytwarzania dóbr dla konsumenta do nowej koncepcji ekonomicznej kapitalizmu. Następnie, wykład wygłosił dr Rafał Paprocki, PWSZ Oświęcim. Prelekcja pt. „Big Data a psychologia procesów poznawczych” podniosła problematykę wyborów konsumenckich w dobie ówczesnej ekonomii. Obu referatom towarzyszyła dyskusja, w której udział wzięli zarówno obecni na sali wykładowcy, jak i studenci.

Jako kolejna zabrała głos prof. Scherban Tetyana Dmitrivna – Rector of Mukachevo State University, Ukraina. Temat jaki został podjęty to Проблема формування готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності в умовах глобалізації. (Problem kształtowania przyszłych specjalistów do aktywności zawodowej w warunkach globalizacji)”.  Zagadnienie dostosowania treści kształcenia do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców okazało się intrygujące zarówno dla strony polskiej jak i ukraińskiej. Problem ten stanowi podstawę budowaniu programów kształcenia w obu krajach.

Przedostatnim prezentującym był dr inż. Adam Tarniowy, PWSZ Oświęcim, który wygłosił referat pt.: „Analityka predykcyjna w zarządzaniu parkiem maszynowym”. Kończąc seminarium prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Koźbiał, PWSZ Oświęcim dokonał niejako podsumowania roli i miejsca Polski i Ukrainy w Unii Europejskiej, prezentując wykład pt.: „Polska i Ukraina w jednoczącej się Europie”.

Seminarium naukowe było drugim międzynarodowym wydarzeniem z tego cyklu. Formuła „prezentacja-i-dyskusja” okazała się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, wywołując ożywione dyskusje oraz inspirując uczestników do refleksji i formułowania wniosków „na gorąco”. Biorąc pod uwagę entuzjastyczne opinie przybyłych osób mamy nadzieję iż Międzynarodowe seminarium naukowe „Ekonomika produkcji: szanse i zagrożenia w dobie globalizacji i przemysłu 4.0” wpisało się na stałe do kalendarza Uczelni.