Poznaj nasze kierunki studiów

II Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka

Data utworzenia: 22 października 2019r.

II Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka

W dniach 16-17 października 2019 r. w murach Uniwersytetu Rzeszowskiego miał miejsce II Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka. Współorganizatorem była Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, a członkiem Komitetu Naukowego JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski. Kongres zgromadził około 150 naukowców zarówno z polskich, jak i z zagranicznych uczelni (Brazylii, Francji, Gruzji, Hiszpanii, Irlandii, Słowacji, Ukrainy i Włoch). Naszą Uczelnię reprezentowali: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Lakomy, prof. nadzw. dr hab. Patryk Pleskot, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Żarna, dr inż. Zbigniew Małodobry, dr Katarzyna Piskrzyńska, mgr Grzegorz Ćwiękała, mgr Joanna Jarczak, mgr Zbigniew Klima, mgr Piotr Zięba oraz studenci: Natalia Czempas, Mateusz Ostrowski i Halina Rogalska.

Fot. Michał Święcicki