Poznaj nasze kierunki studiów

II Oświęcimskie Forum Audytu

Data utworzenia: 31 października 2019r.

II Oświęcimskie Forum Audytu

W dniu 28 października 2019 roku w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego odbyło się II Oświęcimskie Forum Audytu. Spotkanie odbyło się pod Patronatem JM Rektora i było współorganizowane wraz ze Stowarzyszeniem Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej oraz Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej, z siedzibą w Warszawie. Tematem przewodnim było Bezpieczeństwo danych- zadania Inspektora Ochrony Danych.

Słowo wstępne  wygłosiła Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych, prof. nadz. dr hab. Alina Górniok- Naglik oraz Ireneusz Jabłoński Prezes PIKW i Leszek Adamski Prezes CAKW.

W Oświęcimskim Forum Audytu oprócz ekspertów uczestniczyli przedstawiciele jednostek sektora finansów  publicznych.

Wśród prelegentów znaleźli się znakomici eksperci Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej, a także pracownik  Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J. Karskiego dr Katarzyna Piskrzyńska.

Prelekcje przygotowane przez krajowych ekspertów, w głównej mierze dotyczyły szeroko pojętego pojęcia bezpieczeństwa informacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych i kwestii związanych  z obsługą incydentów i rolą Inspektora Ochrony Danych w organizacji. Dużo miejsca poświęcono także kontroli zarządczej  w aspekcie bezpieczeństwa informacji.

Dodatkową atrakcją podczas tegorocznego Forum Audytu był konkurs, w którym zwycięzcy otrzymali książki  Kontrola wewnętrzna- zintegrowana struktura ramowa oraz Audyt śledczy przetwarzanie informacji z wykorzystaniem metod i technik analizy śledczej. Fundatorem nagród był PIKW w Warszawie.

W trakcie obrad  nawiązano również do wspólnej inicjatywy Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu oraz PIKW w Warszawie, dotyczącej  studiów podyplomowych z zakresu Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz zachęcano do rekrutacji.