Poznaj nasze kierunki studiów

III edycja konkursu im. Marszałka Marka Nawary

III edycja konkursu im. Marszałka Marka Nawary

Fundacja im. Marszałka Marka Nawary ogłasza III edycję konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie w Małopolsce, dotyczące ustroju oraz działalności samorządu terytorialnego, jak również prezentujące sylwetki postaci związanych z samorządem terytorialnym.

Prace mogą być także ukierunkowane na tematy szczegółowe, związane ze współpracą samorządów i uczelni, na przykład na problemy oraz zagadnienia zlecone przez samorządy, ważne w praktyce funkcjonowania tych instytucji.

Celem konkursu jest nagradzanie osób, które wnoszą znaczący wkład intelektualny w budowanie Rzeczypospolitej Polskiej, jako państwa szanującego zasadę pomocniczości w stosunku do samorządu terytorialnego.

Do konkursu można zgłosić prace dyplomowe obronione w latach 2017, 2018, 2019.

Na laureatów czekają nagrody finansowe.

Zapraszamy do udziału.

Szczegółowe informacje dot. konkursu znajdują się w linku:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/edukacja/iii-edycja-konkursu-im-marszalka-marka-nawary