Poznaj nasze kierunki studiów

III Konferencja Naukowa „Inżynieria produkcji późnej nowoczesności”

Data utworzenia: 19 stycznia 2017r.

III Konferencja Naukowa „Inżynieria produkcji późnej nowoczesności”

W dniu 12.01.2017 r. w Auli im. Kazimierza Piechowskiego odbyła się III Konferencja Naukowa z cyklu „Inżynieria produkcji późnej nowoczesności” zorganizowana przez Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Myślą przewodnią konferencji były wyzwania stawiane gospodarce i społeczeństwu przez „4 Rewolucję Przemysłową”.

Konferencję otworzyła Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji – dr Joanna Stuglik. Zgromadzonych przywitał także JM Rektor PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski. Referat wprowadzający pt.: „Ochrona środowiska 4.0 w kierunku cywilizacji 4.0” zaprezentował prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Janikowski.

Kolejne referaty dotyczyły praktycznych aspektów funkcjonowania przemysłu w realiach 4 rewolucji przemysłowej. Zostały wygłoszone w trzech panelach plenarnych: Panel Plenarny nr 1 – Nowoczesne metody zarządzania środowiskowego – inteligentne zarządzanie gospodarką odpadami, Panel Plenarny nr 2 – Zrównoważony rozwój w inżynierii produkcji, Panel Plenarny 3 – Cyfryzacja i optymalizacja sustensywnych procesów. Wśród znakomitych prelegentów znaleźli się, obok pracowników naukowych naszej Uczelni, przedstawiciele różnych znaczących ośrodków akademickich, w tym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach czy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Dodatkowym elementem uatrakcyjniającym a także upraktyczniającym wymiar konferencji był pokaz druku 3D „na żywo”, który zaprezentowali przedstawiciele firmy Smarttech 3D. Uczestnicy konferencji, w tym także studenci, mieli okazję zapoznać się z procesem wytwarzania produktu przy wykorzystaniu skanera 3D i drukarki 3D.

W konferencji wzięło udział ponad 60 osób, reprezentujących zarówno środowiska akademickie, w tym także zagraniczne jak i otoczenie społeczno-gospodarcze Uczelni. Obok gości swój udział zaznaczyli także studenci, dla których była to kolejna okazja do zaznajomienia się z realnymi problemami przemysłu i gospodarki.

Honorowy patronat nad konferencją objęło Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Dziękujemy sponsorom konferencji:

[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-sm-6″]

Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Oświęcimiu

[/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-6″]1[/bs_col]
[/bs_row]

[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-sm-6″]Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Oświęcimiu[/bs_col][bs_col class=”col-sm-6″]2[/bs_col]
[/bs_row]