Poznaj nasze kierunki studiów

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa  pt. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE- OCHRONA LUDNOŚCI- RATOWNICTWO

Data utworzenia: 11 czerwca 2024r.

Pani dr Katarzyna Kruczek prowadzi prelekcje

W dniach 4-6 czerwca 2024 roku, w murach Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE- OCHRONA LUDNOŚCI- RATOWNICTWO. Współorganizatorem wydarzenia była Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Konferencję otworzył Rektor WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Słowo wstępne wygłosił również płk. prof. dr hab. inż. Szymon Mitkow, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania WAT oraz dr hab. Aleksandra Skrabacz.

Małopolską Uczelnię Państwową, zarówno w Komitecie Naukowym jak i podczas obrad reprezentowała dr Katarzyna Kruczek, kierownik Zakładu Administracji i Bezpieczeństwa w Instytucie Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie, która wygłosiła prelekcję nt. „Zarządzanie kryzysowe ważnym elementem bezpieczeństwa narodowego państwa”.

W pierwszym dniu konferencji miały miejsce obrady plenarne, gdzie w ramach ośmiu równoległych paneli tematycznych, prelegenci wygłaszali prelekcje z zakresu szeroko pojętego zarządzania kryzysowego, ratownictwa oraz obrony cywilnej. W drugim dniu, na Poligonie Wojskowej Akademii Technicznej odbył się pokaz współdziałania służb, inspekcji i straży, czuwających nad bezpieczeństwem państwa. Podczas działań, została zaaranżowana scena ataku grupy dywersyjnej oraz aktywnego strzelca na grupę pozorantów.  W pokazach uczestniczyli przedstawiciele Straży Miejskiej m. st. Warszawa, 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej, Polskiego Związku Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych „IT SYSTEM”, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. W prowadzonych działaniach wykorzystano nowoczesne systemy teleinformatyczne i bezzałogowe statki powietrzne. W pokazach udział wzięła Sekcja Konna Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji. Ponadto po stosownym przeszkoleniu, uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w strzelaniu z broni krótkiej i maszynowej.

Ostatni dzień konferencji obfitował w wizyty studyjne w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie oraz w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej. Równolegle  w Klubie WAT odbyły się Warsztaty Techniki Schronowej SCHRONTECH.

Konferencja zgromadziła liczne grono uczestników reprezentujących liczne ośrodki naukowe w Polsce i za granicą, przedstawicieli ministerstwa, służb mundurowych. Nie zabrakło również studentów.

Pani dr Katarzyna Kruczek prowadzi prelekcje Pani dr Katarzyna Kruczek pozuje do zdjęcia przy stoisku 37 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej