Poznaj nasze kierunki studiów

III Międzynarodowy Kongres Współczesnej Edukacji rozpoczęty!

Data utworzenia: 5 lipca 2018r.

III Międzynarodowy Kongres Współczesnej Edukacji rozpoczęty!

Dzisiaj tj. 5 lipca 2018 r. rozpoczęliśmy  III Międzynarodowy Kongres Współczesnej Edukacji. Przez kolejne 3 dni wszyscy uczestnicy będą rozważać  kwestie związane  z prawami człowieka oraz współczesną edukacją.

Uczestnikami kongresu są przedstawiciele m.in.: Turcji, Niemiec, Chin, Indii, Izraela, czy Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Kongres otworzyli prof. dr Nevide Akpinar Dellal,  Przewodnicząca komitetu organizacyjnego  oraz Rektor naszej  Uczelni, prof. zw. dr hab. Witold Stankowski. Pani prof. Akpinar Dellal przestawiła plan trzydniowych spotkań i prelekcji oraz życzyła wszystkim uczestnikom udanych obrad. Natomiast JM Rektor  pochylił się nad kwestią łamania praw człowieka w wielu miejscach na świecie, a także  opowiedział tragiczną historię budynków, w których mieści się nasza Uczelnia.

Następnie zgromadzeni goście obejrzeli film promujący miasto Oświęcim oraz wysłuchali studentów, którzy zaprezentowali historię powstania oświęcimskiej Alma Mater, infrastrukturę, a także ciekawe fakty dotyczące Uczelni.

Kolejnym punktem programu był piękny koncert chóru CANTICUM CANTICORUM pod przewodnictwem dyrygenta p. Piotra Ciuły.

Wykłady inaugurujące wygłosili prof. Patryk Pleskot, wykładowca PWSZ w Oświęcimiu, a zarazem  pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie oraz mgr Miriam Vogel, Menedżer programu i zastępca szefa Głównego Urzędu ds. Public Relations Federalnej Agencji ds. Edukacji Obywatelskiej Republiki Federalnej Niemiec.

Podczas sesji plenarnej naszą Uczelnię reprezentowali:

  • dr Adam Drozdek z Instytutu Informatyki z prelekcją dotyczącą finansowania szkolnictwa wyższego z budżetu państwa a prawo do bezpłatnej nauki
  •  dr Witold Ziara z Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu  z wykładem pt.” Balance disorders of children and teenagers aged 7-16 with poor posture and scoliosis”.

W kolejnych dniach odbędą się panele tematyczne, podczas których prelegenci będą rozważać nad kierunkami współczesnej edukacji oraz o tym, w jaki sposób należy chronić praw człowieka.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.