Poznaj nasze kierunki studiów

Informacja dla studentów I roku dot. zajęć z przedmiotu „Wychowanie fizyczne”

Data utworzenia: 5 stycznia 2021r.

Informacja dla studentów I roku dot. zajęć z przedmiotu „Wychowanie fizyczne”

Uwaga Studenci I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w formie stacjonarnej!

 

W związku z realizacją obowiązkowych zajęć z przedmiotu „Wychowanie fizyczne”
w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 informujemy, że:

  1. Studenci – czynni sportowcy, np.: posiadający „klasę sportową” lub trenujący w klubach sportowych, itp., mogą się starać o zaliczenie przedmiotu na podstawie stosownej dokumentacji: zaświadczenia od Prezesa klubu lub związku sportowego, bądź potwierdzenia od organizacji sportowej;
  2. Istnieje możliwość przepisania zaliczenia z przedmiotu „Wychowanie fizyczne” (minimum 60 h) uzyskanego w trakcie realizacji studiów na podstawie przedłożonego indeksu, zaświadczenia lub suplementu do dyplomu;
  3. Studenci, chcący się ubiegać o zaliczenie zajęć z przedmiotu „Wychowanie fizyczne” poprzez skorzystanie z jednej z wyżej wymienionych opcji, zobowiązani są do złożenia podania z załączoną do niego dokumentacją, do Pana dr Witolda Ziary. Dokumenty należy składać
    w terminie od 05.01.2021 r. do 15.01.202 r. w Dziale Spraw Studenckich, budynek Collegium Primum, pokój nr 2.09, w godzinach przyjmowania petentów.

 

 

Szanowni Studenci, dodatkowo informujemy, że:

 

  1. Nie ma formuły zwolnienia z zajęć z przedmiotu „Wychowanie fizyczne”.
  2. Dla studentów niezdolnych do ćwiczeń fizycznych z powodu stanu zdrowia (udokumentowanego zaświadczeniem lekarza specjalisty), przewidziano zajęcia teoretyczne lub korekcyjno-kompensacyjne, podczas których program zajęć może być realizowany indywidualnie. W takich przypadkach prosimy o dostarczenie od lekarza zaleceń co do intensywności dostępnego dla studenta wysiłku fizycznego oraz podania ograniczeń w zakresie podejmowania czynności ruchowych.