Poznaj nasze kierunki studiów

Informacja dot. stypendiów – AKTUALIZACJA – studia niestacjonarne

Data utworzenia: 14 grudnia 2018r.

Informacja dot. stypendiów – AKTUALIZACJA – studia niestacjonarne

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 13 grudnia br. /czwartek/ decyzje Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania bądź nieprzyznania stypendium:

– Rektora,

– specjalnego,

– zapomogi,

– a także socjalnego,

będą do odbioru w sekretariatach poszczególnych Instytutów  w godz. 10.00 – 14.00.

Dla studentów niestacjonarnych możliwość odbioru decyzji będzie również w dniu 15 grudnia br. /sobota/ – miejsce i godziny odbioru będą podane w późniejszym terminie.

Uwaga! Ważna informacja dot. stypendiów socjalnych:

Na dzień 12 grudnia br. Komisja Stypendialna rozpatrzyła 102 wnioski o stypendium socjalne (w tym 74 pozytywnie, 28 negatywnie).

Ze względu na brakujące dokumenty w nielicznych wnioskach, – rozpatrywanych aktualnie jest jeszcze 11 wniosków. W najbliższym możliwym terminie zostaną podane informacje o wynikach prac Komisji.

Uwaga! Ważna informacja dla studentów niestacjonarnych:

Decyzje Komisji Stypendialnej będą do odbioru w sobotę 15 grudnia br. w godz. 10.00-14.00 w sekretariacie Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J. Karskiego – pok. 1.15 Collegium sub Horologio.

Ze względu na przepisy RODO, – listy studentów, którym zostało przyznane stypendium, nie będą zawierały danych wrażliwych, jakim jest numer albumu.

Zapraszamy po odbiór decyzji Komisji Stypendialnej w wyżej wskazanych terminach.